Taza Kalaam taza-kalam

Nazr-e-Arif ImamNazr-e-Arif Imam
Her ek dar pe nahi jhukte hum qalandar log!
Bhot hi souch samjh ker sawal dalte hain
Main jab bhi kasa-e-dil ko zara barhta ho’n
Adeel sai’n mere us main kuch dalte hain
Adeel Zaidi