Taza Kalaam taza-kalam

Khazan-e-Daimi-rakhteZarorat
Khazane daimi rakhte hain apne pass Adeel
Kaha’n hamain hai zarorat tumhare phero’n ki
Hawa baghair geo tu jaan lain hum bhi
Ke zindagi ko zarorat hai sirf chero’n ki
Adeel Zaidi