Taza Kalaam taza-kalam

AansooAansoo
Gham ka jab koi manzar
Han ba faiz – e – beenai
Roh main guzarta hua
Dil talak pohanchta hai
Tab kahain pohanchti hai
Aankh tak nami dil ki
Jis ki khushk aankhon ko
Ye nami nahi haasil
Un ke paas sub kuch ho
Per mujhe yaqee’n Hai Adeel
Hai magar Kami dil ki!