Taza Kalaam taza-kalam

GhazalGhazal
Gham ana or aan ke kab they?
“Hum bare khandaan ke kub they”
Khul gaye jo bulandion ki tarf
Per woh oonchi uraan ke kab they
Hum safar mera nakhuda kab tha
Pat khule badban ke kab they
Ja base us jahan main jo log
Log woh us jahan ke kub they
Khaak the khaak ho gaye sahab
Hum bhala aasman ke kub they
Jin se khatra tha zindagi ko meri
Teer ye us kamaan ke kab they!
Be sabab daar par gaye jo Adeel
Woh kisi dastan ke kab they
Adeel Zaidi